ai là đại sứ toàn cầu của chanel

Dương Hương   -   Thứ phụ thân, 14/02/2023 10:10 (GMT+7)

Bạn đang xem: ai là đại sứ toàn cầu của chanel

Minji (NewJeans) làm cho tranh giành cãi Lúc phát triển thành đại sứ Chanel kiểu như Jennie (Blackpink).

Bình luận:

Bạn suy nghĩ gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi comment.

Gửi comment

Xem thêm: bói bài tarot kiếp trước bạn la ai