ai mới là kẻ xấu xa lyrics

Thì thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Bạn đang xem: ai mới là kẻ xấu xa lyrics

Buồn vì thế những tiếng thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau (Yeah) [A]

(Yea)

Thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Buồn vì thế những tiếng thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A]

Trong suốt

Bao nhiêu lâu qua chuyện [C#m]

Dồn không còn tâm tư tình cảm vô câu ca [B]

Rồi chúng ta nói rằng anh xấu xí [A] (Thật là xấu xí xa)

Nhưng ai sẽ là người xấu xí [A]

Em rằng, mang đến anh nghe đi? [C#m]

Giận hờn buông bên trên khóe mi [B]

Em rằng em tiếp tục cút [A]

Em rằng em tiếp tục cút [A]

Baby em tiếp tục quên rằng tớ từng êm ái đềm [C#m]

Quên rằng khi trời khuya lối lên đèn [B]

Hôn vô môi thực hiện môi nường thêm thắt mượt [A]

Xem phân tử mưa nhẹ nhàng rơi ở mặt mũi thềm [A]

Anh nhẹ nhàng đan tay vô tay nường [C#m]

Im lặng lâu thay đổi đi ra một khay vàng [B]

Xuyên mùng tối, tăng gas thay cho làn [A]

Runaway là cơ hội nhưng mà tớ hoặc thực hiện [A]

Thì thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Buồn vì thế những tiếng thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A]

Trong trong cả

Bao nhiêu lâu qua[C#m]

Dồn không còn tâm tư tình cảm vô câu ca [B]

Rồi chúng ta nói rằng anh xấu xí [A]

Nhưng ai sẽ là người xấu xí [A]

Xem thêm: trình giảo kim là ai

Em rằng, mang đến anh nghe đi? [C#m]

Cho anh nghe đi? [B]

Cho anh nghe đi? [A](Tại sao em tảo đi?)[A]

Mình kéo nhau về [C#m]

Những câu chuyện

Vết thương lòng [B]

Là vết nhanh chóng liền

Họ mong muốn anh là [A] chàng nghệ sỹ nhiều tài

Cuộc sinh sống bên phía ngoài,[A] chúng ta thấy anh phiền

Anh không thích [C#m] bước ra phía bên ngoài kia

Quên cút giông bão,[B] nằm trong bao nhiêu vại bia

Và thân ái tâm trí [A] chỉ mất em và anh

vậy tại vì sao em tảo cút,[A] tại vì sao em tảo đi

Thì thôi tớ phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B](Anh cũng không thích OD)

Buồn vì thế những tiếng thương tổn

[A](Buồn vì thế những tiếng tổn thương)

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A](yeah)

Thì thôi tớ chia tay [C#m](thì thôi tớ phân tách ly)

Đừng nhằm lệ vương vãi bên trên khoé mi [B]

Em rằng em nên cút [A](em rằng em nên đi)

Em rằng em nên cút [A]

Ta đang được phân tách song [C#m]

Anh cũng không thích OD [B]

Buồn vì thế những tiếng thương tổn [A]

Mà tớ vẫn gửi cho tới nhau [A]

Trong suốt

Bao nhiêu lâu qua chuyện [C#m]

Dồn không còn tâm tư tình cảm vô câu ca [B]

Rồi chúng ta nói rằng anh xấu xí [A] (thật là xấu xí xa)

Nhưng ai sẽ là người xấu xí [A]

Xem thêm: thời kỳ người ai cập thực hiện thờ cúng độc thần là…

Em rằng, mang đến anh nghe đi? [C#m]

6 mon trước - Dương Công Vủ vẫn sửa đổi bài xích hát này (mô tả)

6 mon trước - Hoàng Long vẫn sửa đổi bài xích hát này (lời, tế bào tả)