bố của võ văn thưởng là ai

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 - Hình ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước ta, nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai nghi tiết tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào, cử tri toàn nước.

Bạn đang xem: bố của võ văn thưởng là ai

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày: 13/12/1970; dân tộc bản địa Kinh; vô Đảng ngày 18/11/1993, đầu tiên ngày 18/11/1994; quê quán xã An Phước, thị trấn Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; chuyên môn lý luận chủ yếu trị: Cao cấp; chuyên môn chuyên nghiệp môn: Thạc sĩ Triết học tập.

Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII, XIII; Tắc thư Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; Ủy viên Sở Chính trị Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIV, XV.

Tóm tắt quy trình công tác làm việc của đồng chí Võ Văn Thưởng:

- Từ năm 1988 cho tới năm 1992: Sinh viên Khoa Triết học tập, Đại học tập Tổng phù hợp, Phó Tắc thư Đoàn Khoa, Tắc thư Đoàn Khoa Triết học tập, Chủ nhiệm Câu lạc cỗ Lý luận trẻ em.

- Từ năm 1992 cho tới năm 1993: Phó Tắc thư Đoàn TNCS Sài Gòn Trường Đại học tập Tổng phù hợp Thành phố Sài Gòn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên nước ta.

- Từ năm 1993 cho tới năm 2004: Công tác bên trên Thành Đoàn Thành phố Sài Gòn, thứu tự trải qua chuyện những chức vụ: Cán cỗ Thành Đoàn; Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tắc thư rồi Tắc thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn (từ mon 10/2003).

- Từ mon 11/2004 cho tới mon 10/2006: Ủy viên Ban chấp hành Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn, Tắc thư Quận ủy 12.

- Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu cả nước phen loại X của Đảng, được bầu thực hiện Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 10/2006: Tắc thư Thường trực Trung ương Đoàn, Tắc thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (từ mon 01/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên nước ta, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên nước ta. Đại biểu Quốc hội Khóa XII.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG - Hình ảnh 1.

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Từ mon 01/2011 cho tới mon 4/2014: Tại Đại hội đại biểu cả nước phen loại XI của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu thực hiện Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tắc thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ngãi (từ mon 8/2011).

Xem thêm: vợ mạc văn khoa là ai

Từ mon 4/2014 cho tới mon 01/2016: Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tắc thư Thường trực Thành ủy Thành phố Sài Gòn.

Tháng 01/2016: Tại Đại hội đại biểu cả nước phen loại XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vô Sở Chính trị; được Sở Chính trị cắt cử nhập cuộc Ban Tắc thư.

Chân dung, tiểu truyện đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Tắc thư - Hình ảnh 2.

Ngày 6/2/2021, Tổng Tắc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trao Quyết tấp tểnh cắt cử đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Sở Chính trị lưu giữ chức Thường trực Ban Tắc thư.

Từ mon 02/2016 cho tới mon 01/2021: Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Sở Chính trị, Tắc thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; phụ trách cứ công tác làm việc tư tưởng, văn hóa truyền thống, khoa giáo và công tác làm việc vấn đề đối nước ngoài, tuyên truyền; phụ trách cứ công tác làm việc tuyên truyền về biển khơi, đảo; Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chống, kháng tham lam nhũng; phụ trách cứ Hội đồng Khoa học tập những Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Từ mon 01/2021 cho tới 3/2023: Tại Đại hội đại biểu cả nước phen loại XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vô Sở Chính trị; được Sở Chính trị cắt cử thực hiện Thường trực Ban Tắc thư (tháng 02/2021); phụ trách cứ công tác làm việc nội chủ yếu, tài chủ yếu, kinh tế tài chính, đối nước ngoài của Đảng, công tác làm việc đối nước ngoài nhân dân; Phó Trưởng ban chỉ huy Trung ương về chống, kháng tham lam nhũng (tháng 3/2021). Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 - Hình ảnh 4.

Các đồng chí hướng dẫn Đảng, Nhà nước chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hình ảnh VGP/Nhật Bắc

Xem thêm: soanh diệp là ai

Ngày 02/3/2023, bên trên Kỳ họp phi lý phen loại 4, Quốc hội khóa XV vẫn bầu đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG  giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước ta nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 06/3/2023, bên trên Trụ sở Trung ương Đảng, Sở Chính trị vẫn họp nhằm đánh giá về công tác làm việc cán cỗ. Sở Chính trị ra quyết định đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Sở Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Tắc thư khóa XIII thôi lưu giữ chức Thường trực Ban Tắc thư.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ và tuyên bố nhậm chức.

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN THƯỞNG, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2021-2026 - Hình ảnh 6.

Tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đồ họa VGP