chồng bà nguyễn thị doan là ai

Bà Nguyễn Thị Doan

- Họ và thương hiệu khai sinh: NGUYỄN THỊ DOAN

- Họ và thương hiệu thông thường gọi: Nguyễn Thị Doan

Bạn đang xem: chồng bà nguyễn thị doan là ai

- Sinh ngày 11 mon 01 năm 1951

- Quê quán: xã Chân Lý, thị trấn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Dân tộc: Kinh                                    Tôn giáo: Không

- Trình chừng học tập vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

- Trình chừng chuyên nghiệp môn: Quản lý Kinh tế

- Lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

- Ngày nhập Đảng CSVN: 11/7/1981, ngày chủ yếu thức: 11/7/1982

- Đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: VIII, IX, X, XI

Xem thêm: ai là người mạnh nhất trong naruto

Tóm tắt quy trình công tác

- Từ 10/1973-8/1981: Giáo viên Trường Đại học tập Thương mại dịch vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn nhà giáo.

- Từ 9/1981-8/1985: Nghiên cứu vớt sinh bên trên Bungari.

- Từ 9/1985-11/1991: Giáo viên Trường Đại học tập Thương mại dịch vụ, Phó Chủ nhiệm khoa (từ 1988), Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn ngôi trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ ngôi trường (1988 - 1991).

- Từ 12/1991-10/1992: Học bên trên Trường Đại học tập Quản lý marketing Châu Âu - Cộng hòa Pháp.

- Từ 11/1992-6/1993: Giáo viên Đại học tập Thương mại dịch vụ, Phó Chủ nhiệm khoa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn ngôi trường.

- Từ 7/1993-12/1999: Ủy viên Thường vụ, Phó Bế Tắc thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học tập Thương Mại; Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 6/1996); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (tháng 8/1999).

Xem thêm: ai là người phá vụ án năm cam

- Từ 01/2000-6/2003: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bế Tắc thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tháng 5/2001); Phó Bế Tắc thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I ban ngành Trung ương (tháng 12/2000); Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

- Từ 7/2003-7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bế Tắc thư Đảng ủy Khối I, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I ban ngành Trung ương; Phó Chủ tịch loại nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

- Từ 7/2007 cho tới 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch loại nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.