ông cao toàn mỹ là ai

Trong khi trận chiến pháp luật thân ái ông Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga sắp tới hồi cam go, quá nhiều thắc mắc đề ra là ông Cao Toàn Mỹ nhiều cỡ nào là và hiện giờ đang thực hiện ngôi nhà công ty lớn nào?