tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đầu năm mới 1930 trở nên cách thức không thay đổi nhập quy trình chỉ huy cách mệnh VN của Đảng tớ là gì?

Bạn đang xem: tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do nguyễn ái quốc soạn thảo là


Độc lập và tự tại.               

Đoàn kết với giai cấp cho vô sản toàn cầu.

Tự bởi đồng đẳng có nhân.             

Độc lập dân tộc bản địa, ruộng khu đất nông dân.

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Độc lập và tự tại là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chủ yếu trị bởi Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo (đầu năm 1930). Trong xuyên suốt giai đoạn sau của cách mệnh, song lập tự tại luôn luôn là yếu tố cần thiết, cốt lõi cần thiết xử lý, trở nên cách thức không thay đổi nhập quy trình chỉ huy cách mệnh của Đảng tớ.

Chọn: A

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Trong những điểm sáng sau, điểm sáng nào là là cơ bạn dạng nhất của giai

  Trong những điểm sáng sau, điểm sáng nào là là cơ bạn dạng nhất của giai cấp cho người công nhân Việt Nam?

 • Tại sao đế quốc Pháp lại tăng mạnh khai quật VN ngay lập tức sa

  Xem thêm: trang miu japan là ai

  Tại sao đế quốc Pháp lại tăng mạnh khai quật VN ngay lập tức sau khoản thời gian kết đốc cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị thực dân Pháp đầu

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa nhập những ngành nào?

 • Chương trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của Pháp bắt đầ

  Chương trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của Pháp chính thức nhập năm nào?

 • Điểm mới nhất nhập lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại hai

  Điểm mới nhất nhập lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của Pháp là gì?

 • Giai cấp cho nào là đem con số tăng sớm nhất có thể nhập cuộc khai thá

  Giai cấp cho nào là đem con số tăng sớm nhất có thể nhập cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại hai?

 • Vì sao nhập quy trình khai quật nằm trong địa chuyến thứ hai, tư bản

  Vì sao nhập quy trình khai quật nằm trong địa chuyến thứ hai, tư bạn dạng Pháp giới hạn cải tiến và phát triển công nghiệp nặng trĩu ở Việt Nam?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của thực dân Pháp

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị của thực dân Pháp, thái phỏng chủ yếu trị của giai cấp cho đại địa ngôi nhà phong con kiến như vậy nào? 

 • Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp triển khai ở VN nh

  Xem thêm: trương quang nghĩa là ai

  Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ tuy nhiên Pháp triển khai ở VN nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

 • Thủ đoạn rạm độc nhất vô nhị của thực dân Pháp nhập nghành nghề dịch vụ nông

  Thủ đoạn rạm độc nhất vô nhị của thực dân Pháp nhập nghành nghề dịch vụ nông nghiệp ở VN sau CTTG loại nhất là gì?